สัมมนาระบบ e-Service

 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

 กำหนดการสัมมนา    หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 
 
 
TSIC_ID26201-1001
ชื่อสถานประกอบการบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัทมินีแบ โรงงานบ้านหว้า) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด]
จังหวัดที่สัมมนาพระนครศรีอยุธยา
สถานที่สัมมนาโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
- ผู้ร่วมสัมมนาที่ 1 ภัทรชรัฎฐ์ หมั่นดี   ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565

No. 161 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ผู้ร่วมสัมมนาที่ 2 จิราพร เงินแจ่ม   ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565

No. 162 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ผู้ร่วมสัมมนาที่ 3 อภิญญา วรรณประภา   ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565

No. 163 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้ว โปรดแสดง หรือแจ้ง TICKET NO. กับเจ้าหน้าที่สำหรับลงทะเบียนหน้างานสัมมนา
จังวัดที่ดำเนินการจัดสัมมนา
จังหวัด สถานที่ั วันที่จัดสัมมนา ตั้งแต่เวลา เวลาลงทะเบียน
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 วันพุธที่ 11 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
พระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
ระยอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
ขอนแก่น โรงแรมราชาวดี วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
สงขลา โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า วันอังคารที่ 31 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
เชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.