สัมมนาระบบ e-Service

 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

 กำหนดการสัมมนา    หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 
 
 

รายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมสัมมนา
จังหวัดที่ดำเนินการจัดสัมมนามีดังนี้
จังหวัด สถานที่ั วันที่จัดสัมมนา ตั้งแต่เวลา เวลาลงทะเบียน
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 วันพุธที่ 11 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
พระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
ระยอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
ขอนแก่น โรงแรมราชาวดี วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
สงขลา โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า วันอังคารที่ 31 ม.ค. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.
เชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2566 8.30-15.30 น. 8.30-9.00 น.